Οδηγός Προϊόντων New

Η ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. πρωτοπορώντας πάντα στον τομέα ενημέρωσης των Συνεργατών της, κυκλοφόρησε τον
“Οδηγό Προϊόντων 2020” τον οποίο εμπλούτισε με νέα καινοτόμα προϊόντα και συνεργασίες με νέους Οίκους που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες στον χώρο των Υδραυλικών ειδών, ειδών Θέρμανσης, Φυσικού Αερίου, Κλιματισμού και όχι μόνο.