Εγκύκλιοι αλλαγών τιμοκαταλόγου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 (ΜΑΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021) (κλικ για κατέβασμα)