Εγκύκλιοι αλλαγών τιμοκαταλόγου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 (ΜΑΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020) (κλικ για κατέβασμα)